فن فیکشن claimed / part 1-43

سلام خواننده های عزیز
خیلیاتون تو این مدت سراغ کلایمد رو میگرفتین و من بهتون قول دادم روز کیومین کاملشو بزارم

ولی ازونجایی که نویسندش صعودی مینویسه نشد
یعنی قسمت بیست و سه ؛اخرین قسمتی که اپ شدیازده صفحه نوشته بود که من ترجمه کردم
ولی تا قسمت چهل سه؛ برای هر پارت سی صغحه ای نوشته
بهرحال الوعده وفا؛ بیست قسمت جدید ک ترجمه شده رو میزارم
و بعد وقتی تموم شد ده قسمت بعدی؛باز یجا برای دانلود میزارم
نوش جونتون بیست قسمت جدید

?????happy KyuMin day?????

Continue reading