فن فیکشن Break up Battle

نوبتی هم باشه نوبت معرفی فیکای جدیده

خوب قرار بود اینا رو روز تولد کیو اپ کنم که متاسفانه نشد sorry

ولی خوب هیچوقت دیر نیست

امشب جبران میکنم

۳ تا فیک جدید

و

۳ تا تک شات براتون اماده کردم cool

تولد کیونا همیشه مبارک باشه.

اولین فیک یک فیک ترجمه ای که زحمتشو مدیره مدیره خود مدیره، پریسای خودمون کشیده

و براتون ترجمه کرده.. البته من با چوب بالا سرش وایسادم laugh

روزای اپ این فیک هم طبق جدول ۵ شنبه هاس

تشریف ببرید ادامه

Continue reading