فن فیکشن LIAR LIAR “CONSCIENCE ON FIRE 17

 

شبتون بخیر

روزای بارونیتون چطوره؟؟؟

بیانه لب تابم مثل خودم زپرتی شده

واسه همین اپ نتونستم بکنم. امشب همه رو براتون میذارم

دوستون میدارم

فیلا

^^

 

 

 

 

 

Continue reading

فن فیکشن LIAR LIAR “CONSCIENCE ON FIRE 15

فن فیکشن LIAR LIAR “CONSCIENCE ON FIRE 14

فن فیکشن LIAR LIAR “CONSCIENCE ON FIRE 13

فن فیکشن -۱۱ LIAR LIAR “CONSCIENCE ON FIRE 10

سلام

چقدر اپ این فیک هی به تاخیر میفته

به خدا این بار تقصیر من نبود ????

بازم بیانه.. ولی جبرانی دو پارت اپ کردم براتون

سرتون درد نیارم برید بخونید

فیلا

??

 

 

 

 

Continue reading