فن فیکشن MY BROKEN ROZE SE02- PART6

 

 

 

اینم قسمت پنجم، دوستان عزیزم که سراغ مطیع شده رو میگیرید، بشدت درگیر ازمایشگاهمم ولی سعی میکنم براتون برسونمش، لطفا یکم صبر کنید و اگر اذیت میشید صبر کنید بعد کامل شدنش بخونید ، من ازتون متشکرم و خوشحالم که اینطور دنبالش میکنید

برای اونایی که تازه بهمون ملحق شدن این فصل اوله ، میتونین همراهیمون کنین

DL Link: Pico

DL Link: Media

 

 

Continue reading

فن فیکشن MY BROKEN ROZE SE02- PART 5

 

 

 

اینم قسمت پنجم، دوستان عزیزم که سراغ مطیع شده رو میگیرید، بشدت درگیر ازمایشگاهمم ولی سعی میکنم براتون برسونمش، لطفا یکم صبر کنید و اگر اذیت میشید صبر کنید بعد کامل شدنش بخونید ، من ازتون متشکرم و خوشحالم که اینطور دنبالش میکنید

برای اونایی که تازه بهمون ملحق شدن این فصل اوله ، میتونین همراهیمون کنین

DL Link: Pico

DL Link: Media

 

 

Continue reading

فن فیکشن MY BROKEN ROZE SE02- PART 3

 

 

 

 

اینم قسمت سوم، دوستان عزیزم که سراغ مطیع شده رو میگیرید، بشدت درگیر ازمایشگاهمم ولی سعی میکنم براتون برسونمش، لطفا یکم صبر کنید و اگر اذیت میشید صبر کنید بعد کامل شدنش بخونید ، من ازتون متشکرم و خوشحالم که اینطور دنبالش میکنید

برای اونایی که تازه بهمون ملحق شدن این فصل اوله ، میتونین همراهیمون کنین

DL Link: Pico

DL Link: Media

 

Continue reading

فن فیکشن MY BROKEN ROZE SE02- PART 1

 

“رز شکسته من” خب بیاین پرونده رزم ببندیم بره، هوم؟ فعلا که ده قسمت براش نوشتم و امکان داره تمومش کنم ولی اگه کسی نظری بهم داد که اجرایی بود بهش اضافه میکنم..البته بگم ده قسمت بیست صفحه ایه ، که من ده صفحه ده صفحه براتون میزارم..هوم؟ چطوره؟ اینم رز فصل دوم..بریم ادامه مطلب..و اینجاست که میفهمین چرا اسم این فیک رز شکسته ی منه و رییس کیه

برای اونایی که تازه بهمون ملحق شدن این فصل اوله ، میتونین همراهیمون کنین

DL Link: Pico

DL Link: Media

Continue reading