فن فیکشن ۷سال عاشقی به من بدهکاری_مقدمه

//www.axgig.com/images/91162028314585985183.jpg

بعلت یسری مشکلات فنی پستام پاک شدن ,از نو میذارم براتون حرفام یادم رفت دیروز چی گفته بودم

فقط یادمه بهتون گفتم این فیک کامل شدس نگران نصفه موندنش نباشید

برای پاره ی توضیحات بریم ادامه مطلب

Continue reading