ارتباط با ما

 

۱٫چنل کیومین در تلگرام

KyuMinisreal@

۲٫پیج کیومین در اینستا گرام

 kyuminhome@

۳٫آدرس توییتر :

 KyuMin_Home@

۴٫ارتباط از طریق ایمیل با مدیریت سایت

 kyuminhome137@gmail.com