[Military Camp 161230 – Sungmin Discharg [516pics

خوب قول دادم که عکسای کاملشو براتون بذارم که هر کس خواست دانلود کنه

شاید باورتون نشه ولی هنوز داره تک تک عکساش میاد

این فایلی هم که براتون اماده کردم حدود ۵۱۶ عکس داره _-_

سرباز خوشگل دیدن تا تونستن از زوایای مختلفش عکسیدن..خخخ ناز شصتشون

ابتدا توجه شمارا به چند عدد عکس مرگ جلب میکنم ودر پایان میتونین فایل کاملشو دان کنید

باشد که دل ضعفه بگیرید laugh

 

چند عکس و لیک دانلود در ادامه…

 

Continue reading