اطلاعیه -بخش اول

سلام به جویرا ویتامینا گیمرا و الفا و خلاصه همه دوستای خوبم که مارو همراهی میکنن
بله چندیست بیفروغ که نه کمفروغ گشته ایم. اما چرا؟!

در ادامه میگم چرا…

 

Continue reading